Tilsyn med boligerhttp://hafslundnett.elsikkerhetsportalen.no/privat/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/tilsyn-med-boliger/Tilsyn med boligerTilsyn med boligerTilsyn av elektriske anlegg i boliger og fritidsboliger er en av det lokale eltilsyn (DLE) sine oppgaver. Formålet med kontrollene er å sikre mennesker, dyr og eiendom mot skader og ulykker med elektrisk årsak. Selve kontrollen er gratis!<p>Du mottar alltid varsel i forkant av et kontrollbesøk. Vær oppmerksom på at nettselskapet kan ha leid inn et sakkyndig selskap til å utføre selve kontrollen hjemme hos deg. Du vil få informasjon om dette, og tilsynspersonellet skal uansett legitimere seg uoppfordret. </p>Før kontrollen<p>​Før kontrollbesøket er det lurt å tenke etter om du har, eller har hatt, problemer med det elektriske anlegget eller med elektriske apparater. Da kan du be om en ekstra grundig sjekk og få svar på spørsmål du måtte ha om problemet. Sørg for at det er lett å komme til både sikringsskap og eventuelle sikringer på loftet. Da går kontrollen raskere både for deg og for oss!</p><p>Har du nytt hus, eller har du hatt arbeider på det elektriske anlegget de siste årene? Da bør du finne frem eventuelle samsvarserklæringer og dokumentasjoner fra elektrikeren på forhånd. Slik dokumentasjon vil bli kontrollert i løpet av besøket. Hvis du ikke har fått tilsendt dokumentasjon fra elektriker, kan du sjekke om det ligger i <a href="http://boligmappa.no/" target="_blank">boligmappa.no</a>. </p><p><a href="/privat/verdt-å-vite/samsvarserklæring-og-dokumentasjon">Se mer informasjon om samsvarserklæring og dokumentasjon>></a></p><p><strong>Vær til stede under kontrollen! </strong></p><p>Bruker eller eier av det elektriske anlegget må sørge for at noen er til stede ved kontrollen. Det beste er selvsagt at du selv er til stede. Da får tilsynspersonellet informert om det som eventuelt påvises av feil og bakgrunnen for at utbedring må gjøres. Hvis du ikke har anledning til å være til stede, må du sende en som kan være din representant i stedet</p>Under kontrollen<p>​Det foretas både målinger og visuell sjekk av anlegget. I tillegg gis det gode råd og informasjon om elsikkerhet. Deler av kontrollen må gjøres på spenningsløst anlegg, noe som betyr at strømmen blir borte en kort stund.</p><p><strong>Dette er noe av det som sjekkes:</strong></p><ul><li>inntakssikringer</li><li>sikringsskap</li><li>jordingsanlegg</li><li>defekt materiell</li><li>skjøteledninger</li><li>bruk av apparater og utstyr</li></ul><p>Tilsynspersonellet må ha tilgang til alle deler av boligen med mindre det er spesielle forhold som skulle tilsi noe annet. Det er derfor viktig at eieren også har sørget for tilgang til eventuelle hybler eller utleieleiligheter som hører til boligen. </p><p>Hvor lenge kontrollen varer er avhengig av størrelse på boligen, alderen og anleggets tilstand. Normalt tar det en times tid, men beregn gjerne bedre tid.</p>Etter kontrollen<p>​​Etter kontrollen vil du få tilsendt en tilsynsrapport som beskriver resultatet av kontrollen. Dersom det ble avdekket feil eller mangler vil rapporten beskrive dette nærmere.</p><p><strong>Frist for å rette feil eller mangler</strong><br style="text-decoration:underline;">Feil eller mangler må normalt rettes av en registrert installasjonsvirksomhet og innen en gitt frist. Når feil og mangler er rettet skal installasjonsvirksomheten sende melding om dette til DLE eller til det sakkyndige selskapet som har utført kontrollen. Etter at tilfredsstillende tilbakemelding er mottatt vil du få en bekreftelse på at saken er avsluttet</p><p><strong>Utsettelse av utbedringsfrist</strong><br style="text-decoration:underline;">Dersom det er behov for å utsette fristen for utbedring av feil eller mangler, er det mulig å søke om dette. Om fristen kan forlenges vurderes i det enkelte tilfellet og vil være avhengig av alvorlighetsgraden i de feil eller mangler som ble funnet. Økonomiske årsaker gir ikke grunnlag for å forlenge utbedringsfristen. </p>

 

 


logo.gif

 

 

 

 

Stikkprøvebasert eltilsynhttp://hafslundnett.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/Stikkprøvebasert eltilsynStikkprøvebasert eltilsyn
Vi kommer på besøkhttp://hafslundnett.elsikkerhetsportalen.no/privat/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/tilsyn-med-boliger/Vi kommer på besøkVi kommer på besøk

 

 

/privat/elsikkert-hjemElsikkerhet hjemme_self0
/privat/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/brannetterforskningBrannetterforskning_self0

 

 

 

 

/privat/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/markedskontrollMarkedskontroll_self0
/privat/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/informasjons-og-påvirkningstiltakInformasjonstiltak_self0

Hafslund Nett AS
Det lokale eltilsyn (DLE)
Postboks 990 Skøyen
0247 Oslo​